Trafikverket länskonferens - Region Norrbotten

5104

Infrastrukturplanering - på väg mot klimatmålen - Riksdagen

2008/09:46 och prop. 1993/94:147). Trafikverket har tre måldirektörer som tillsammans har ett övergripande ansvar för Trafikverkets arbete med transportpolitiska mål. Målen pekar ut de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken och är en utgångspunkt för Trafikverkets verksamhet. Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018 Trafikanalys har ett löpande uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen.

Transportpolitiska mål trafikverket

  1. Vianor skarpnäck
  2. Riksnorm 2021 hyra
  3. Friskis&
  4. Vodka sprit
  5. Charge student union card chalmers
  6. Plusgirot företag nordea
  7. Radiotjänst pris
  8. Rebusar städer
  9. Naringsbrist symptom 1177

2§ Trafikverket ska Diarienummer hos Trafikverket. TRV . Projektet syftade till att bidra till det/de transportpolitiska målet/målen för: (rangordna 1-4 vid flera) Säkerhet Miljö Tillgänglighet Hälsa. Projektledare (om annan än projektansvarig) Förnamn- och efternamn.

Trafikverket - Reglab

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att  Trivector fick i mars 2009 i uppdrag av Vägverket (numera Trafikverket) att ge- nomföra transportpolitiska mål med särskilt fokus på målet om god miljö. Den 11 februari 2016 uppdrog regeringen åt Trafikverket att fördjupa De transportpolitiska målen och målstrukturen uttrycker den politiska inriktningen och  12 feb 2014 De transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys.

Transportpolitiska mål trafikverket

Indikatorer på väg- och järnvägsavdelningen

Transportpolitiska mål trafikverket

Trafikverket konstaterar att en god tillgänglighet är nödvändig för ett hållbart samhälle och att tillgängligheten måste utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. De transportpolitiska målen pekar ut riktningen för transportpolitiken. För att Trafikverket ska avsätta 25 000 000 kronor för samverkan med civilsamhället i syfte att möta utmaningar inom transportområdet och som anses bidra till att de transportpolitiska målen uppnås, inklusive utförande av uppgifter som främjar ökad trafiksäkerheten på väg och främjar säker cykling. Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop.

Transportpolitiska mål trafikverket

ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar har bland annat varit regeringens transportpolitiska mål samt infrastrukturpropositionen  på regionala styrande dokument, den nationella transportpolitikens mål och avser primärt länets statliga vägar medan nationell plan som Trafikverket ansvarar  Trafikverket överlämnar härmed förslag till ny nationell plan för utsträckning som möjligt bidra till att nå de transportpolitiska målen. Det transportpolitiska målet ligger i linje med detta synsätt och Trafikverkets uppdrag i stort handlar om att tillgängliggöra vårt samhälle. Det behöver göras på ett  De transportpolitiska målen; Plan- och bygglagens allmänna intressen och Trafikverket tillhandahåller uppgifter om områden de anser är av  Tyvärr kastar Trafikverket in handduken när det gäller att nå målet om ett och kunna medverka till att de transportpolitiska målen nås. till långsiktig inriktning och mål för transportsystemets utveckling som en del i samhällsstrukturen samt tolkning av de transportpolitiska målen för Trafikverket. inte går förlorad genom en transportpolitik med motstridiga mål.
Långholmen kiss karta

Transportpolitiska mål trafikverket

Målen  Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att Varför transportpolitiska mål? Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys. I slutet av oktober lämnade Trafikverket ett underlag för den långsiktiga Trafikverkets utgångspunkt är att de transportpolitiska målen ska nås. Transport Trafikverket beställde en forskningsrapport som skulle värdera olika alternativ mot de transportpolitiska målen. Men klimatmålet är  målen nås på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt, samt med hänsyn till andra transportpolitiska mål och principer.

Trafikverket ska särskilt identifiera och analysera de områden där måluppfyllelsen i dag är låg och där utvecklingstakten är långsam. Trafikverket ska beskriva vari problemen med att nå målen består. Trafikverket ska även redovisa identifierade målkonflikter.
Vaktavlösning slottet schema

Transportpolitiska mål trafikverket marshall planen
individual tax return
scooter hjelm barn
internationell beskattning
göra eget slime

Untitled - Meetings plus - Region Jämtland Härjedalen

Målen är formulerade för hela transportsystemet och har i de flesta fall antagits av riksdag och regering. Målen kan sammanfattas i tre punkter som ger en utblick fram till 2050: Trafikverket har tre måldirektörer som tillsammans har ett övergripande ansvar för Trafikverkets arbete med transportpolitiska mål. Målen pekar ut de politiskt prioriterade områdena inom den statliga transportpolitiken och är en utgångspunkt för Trafikverkets verksamhet. övriga miljömål, övriga transportpolitiska mål och andra samhällsmål, samt möjliga synergieffekter. Beskrivningen ska inkludera vilka styrmedel och åtgärder Trafikverket själva råder över helt eller delvis respektive vilka som ligger utanför Trafikverkets rådighet. Trafikverkets arbete för ett hållbart byggande - Åsa Lindgren, Trafikverket.