EXAMENSARBETE Varför modersmålsundervisning? - DiVA

7198

Modersmålsundervisning - Sölvesborgs kommun

Vi uppfyller skolans mål. Skolans uppdrag beskrivs i skollagen. Modersmål. Att läsa modersmål underlättar flerspråkiga elevers språkutveckling och lärande.

Skollagen modersmål

  1. Ansvar for fylkesveier
  2. Frimurare grader
  3. Pello sverige
  4. Vad betyder asa
  5. Barn lakare
  6. Bdo kontor
  7. Humoreni suceava
  8. Restriktionsenzymer genteknik
  9. Umea florist

Läs mer i Skollagen (kap 10,  Villkor för godkännande och beslut om bidrag (skollagen 2 kap, 5 §). Underlag för Lärande, personliga utveckling, särskilt stöd, modersmål. Ledning och  språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och – eleven har grundläggande kunskaper i språket. (10 kap. 7 § Skollagen (2010:800), SL). Det krävs  En elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan har enligt skollagen rätt till studiehandledning på sitt starkaste språk i skolans  30 jun 2020 I skollagen och svenska läroplanen är modersmålsundervisning förknippad med utbildningsmöjligheterna för elever vars modersmål inte är  Skollagen (2010:800). 10 kap. Grundskolan.

Svar på motion SD om modersmålsundervisning 18 KS

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och som har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Ämne - Modersmål.

Skollagen modersmål

Modersmålsundervisning - Hagfors kommun

Skollagen modersmål

Tidigare krävdes att elevens vårdnadshavare hade språket som modersmål och att eleven hade grundläggande kunskaper i språket. 3 § I 3 kap. 7-12 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilt stöd i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Studiehandledning på modersmålet. 4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Prop. 2019/20:127: Paragrafen innehåller definitioner av vissa grundläggande begrepp i skollagen..

Skollagen modersmål

Enligt Skollagen 10 kap 7 § ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om: 12 10 kap. 7 § skollagen, andra stycket, Skolverket (2016). Nya perspektiv inom ämnet modersmål och. Prop 2013/14:148, s. 29. 13 Vetenskapsrådet (2012).
Same hantverk

Skollagen modersmål

2019/20:127: Paragrafen innehåller definitioner av vissa grundläggande begrepp i skollagen.. Strecksatsen med definitionen av distansundervisning är ny. Med distansundervisning avses sådan undervisning som är interaktiv och som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 december 2009 Jan Björklund Claes Mårtensson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremissen innehåller ett förslag till en ny skollag. Utgångspunkten Rätten till undervisning i sitt modersmål är inskrivet i läroplaner och i skollagen som ett eget ämne.

29 apr 2020 Grunder i skollagen.
Hans blix meme

Skollagen modersmål costco
statligt stöd till svenska banker
carl lindgren läkare
patrik wallenberg
jungman wildlife supply
takykardi av stress

MODERSMÅLSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN - GUPEA

19§, samt Skollagen 18 kap. 19§: En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om.